Kommunikation, der svinger – medarbejdere

– Om kommunikation og arbejdsglæde

Fra 50 min. og op til 7 timer

Vi får ikke altid lyttet ordentligt til de andre. Læser i stedet mellem linjerne, tolker og forestiller os – ud fra vores egen verden. Ofte forventer vi ligefrem, at andre læser vores tanker. Det giver fnidder i kommunikationen. Resultatet er dårlig trivsel, dårligt psykisk arbejdsmiljø, ringe arbejdsglæde og stress.

“Kommunikation, der svinger” er et sjovt, berigende og interaktivt foredrag og kursus, hvor deltagerne lærer at tale med og ikke til hinanden, at lytte og kommunikere åbent og direkte uden bebrejdelser og domme. Og samtidig blive mere tydelig uden at krænke. En uhyre effektiv proces til etablering af et socialt samspil på arbejdspladsen eller i fritiden. Hvordan får vi stoppet tomgangs-fnidder? Hvad sker der, når kommunikationen fastlåses i Offer-Redder-Anklager-rollerne? Hvorfor er følelser vigtige som signallamper? Hvordan beholder jeg bolden på egen banehalvdel?

Kommunikation, der svinger - medarbejdere
Kommunikation, der svinger - medarbejdere

Foredraget og kurset består af fængende og levende oplæg og rigtig sjove indslag. I lærer at lytte og kommunikere åbent uden bebrejdelser og domme og få skærpet den indre og ydre kommunikation. Det giver synlige redskaber til forbedring af den interne dialog – baseret på gensidig respekt og værdsættelse. Der arbejdes i en jordnær, humoristisk og let forståelig form, hvor alle kan være med. Nemt at gå til. Deltagerne får en række aha-oplevelser, hvilket giver større energi og overskud, samtidig med at alle morer sig. 

Kommunikation og relationer er af afgørende betydning for de resultater, der opnås. For god kommunikation, gode relationer og arbejdsglæde skaber gode resultater for den enkelte og for virksomheden. Resultater og trivsel hænger sammen.

Grundlag

Kommunikation, der svinger” bygger bl.a. på den amerikanske psykolog Marshall B. Rosenbergs metoder. Han har brugt en menneskealder på at udvikle og udbrede denne kommunikationsform i en lang række lande og bl.a. er inspireret af psykologen Carl Rogers og filosoffen Martin Buber. Der er ingen tykke og tunge undervisningsmapper, der skal traves igennem. Alt beror på oplevelsen, på inspirationen, den direkte læring, og humoren her og nu.

OUH-149-2-spejlvendt-350x350

Dit Udbytte

Tydeligere i kommunikationen

Indsigt i de mekanismer, der påvirker samspillet

Anerkendende, direkte og respektfuld kommunikation

Konkrete værktøjer til at forbedre samarbejdet

Tage eget ansvar

Organisationens Udbytte

Større arbejdsglæde og motivation hos den enkelte

En mere respektfuld tone og øget åbenhed

Større ansvar for egen kommunikation

Fælles referencer omkring den interne kommunikation

Lav en forespørgsel nu

Kontakt

Andre Kurser & Foredrag

Kommunikation, der svinger - medarbejdere
Kommunikation, der svinger - medarbejdere
Kommunikation, der svinger - medarbejdere
Kommunikation, der svinger - medarbejdere