Kurser og Foredrag

Fire oplagte kurser og foredrag om psykisk arbejdsmiljø
– 
Oplevet af mere end 30.000 deltagere

Fnidderspillet

 

Fnidderspillet er et sjovt, lærerigt og interaktivt foredrag/peptalk om kommunikation, trivsel og arbejdsglæde, hvor I arbejder med undervejs – henvendt til organisationer, institutioner og foreninger.

Fra 25 min. til 2 timer

 

Vi får ikke altid lyttet til hinanden, men tolker mellem linjerne og forestiller os – ud fra vores egen verden.
Skyder hinanden holdninger og motiver i skoene. Det giver fnidder i kommunikationen både mellem
medarbejdere og mellem medarbejdere og ledere.

Med en række konkrete redskaber indlagt, får I jordnære eksempler på, hvordan kommunikationen kan gå godt eller skidt. Alle kan være med. Humor og læring på samme tid!

Og samtidig et foredrag, hvor der også lægges vægt på indsigt og viden til gavn for det psykiske arbejdsmiljø.

Fnidderspillet hjælper deltagerne med at blive tydeligere i kommunikationen uden at dømme eller nedgøre andre.

 

 

Udbytte:
– Anerkendende, direkte og respektfuld kommunikation
– Lær at blive på egen “banehalvdel”
– Brugbare og konkrete redskaber
– Større åbenhed, forståelse og rummelighed
– Humor giver glæde og nærvær

Videoer

Jan Huus Foredrag

Se klip fra “Fnidderspillet” – et forrygende og interaktivt foredrag om kommunikation, humor og læring på samme tid. Alle kan være med.

Jan Huus Fortæller

Jan Huus fortæller om sine foredrag og kurser: “Kommunikation, der svinger”, “Fnidderspillet” og “Typer, Team & Trivsel”.

Behov og Fnidder

Behov er behæftet med en masse tabuer. Så vi forventer at vores kolleger og leder er tankelæsere og kan læse vores behov.

Fnidderspillet

3 roller til skade for kommunikationen. Når vi bliver gjort forkerte, er vi ofte nødt til at gøre den anden forkert for selv at føle os rigtige.

Kommunikation, der svinger – medarbejdere

 

Får I lyttet ordentligt til de andre? Læser I imellem linjerne, tolker og forestiller jer? Forventer I, at de andre kan læse jeres tanker og behov? Måske har I fnidder i kommunikationen? Eller ligefrem dårlig trivsel, dårligt psykisk arbejdsmiljø, ringe arbejdsglæde eller stress.

Fra 50 min. til 2 timer

 

Kommunikation, der svinger er et lærerigt, sjovt og interaktivt foredrag og kommunikationskursus, hvor deltagerne lærer at tale med og ikke til hinanden, at lytte og kommunikere åbent og direkte uden bebrejdelser og domme. Hvordan får vi stoppet tomgangs-fnidder? Hvad sker der, når kommunikationen fastlåses i Offer-Redder-Anklager-rollerne? Hvordan beholder jeg bolden på egen banehalvdel?

Foredraget og kurset består af fængende og levende oplæg og sjove indslag. I får konkrete redskaber til at lytte og kommunikere direkte, åbent og respektfuldt.

Der arbejdes i en jordnær, humoristisk og let forståelig form, hvor alle kan være med. Deltagerne får en række aha-oplevelser, hvilket giver større energi og overskud, samtidig med at alle morer sig.

Kommunikation og relationer er af afgørende betydning for de resultater, der opnås. For god kommunikation, gode relationer og arbejdsglæde skaber gode resultater for den enkelte og for virksomheden. Resultater og trivsel hænger sammen. Det handler om selv at tage ansvar.

 

Udbytte:
– Styrker selvindsigt, relationer og samarbejde
– Øger forståelsen af egne og andres værdier, følelser og behov
– Bryder gamle fastgroede mønstre
– Anerkendende, direkte og respektfuld kommunikation
– Tage eget ansvar for dialogen

 

Kommunikation, der svinger er et personalekursus, der bygger bl.a. på den amerikanske psykolog Marshall B. Rosenbergs metoder, der bl.a. er inspireret af psykologen Carl Rogers og filosoffen Martin Buber.
Der er ingen tykke og tunge undervisningsmapper, der skal traves igennem. Alt beror på oplevelsen, på inspirationen, den direkte læring, og humoren her og nu, så alle kan være med. Enkelt og ligetil.

Videoer

Jan Huus Foredrag

Se klip fra “Fnidderspillet” – et forrygende og interaktivt foredrag om kommunikation, humor og læring på samme tid. Alle kan være med.

Kontaktcirklen

Jan Huus fortæller om at være i ægte kontakt helt uden domme og nedgørelser. At turde lytte og være med den anden i det, der nu engang er.

Vrede og Følelser

Når vi siger “Ja” til noget, hvor vi egentligt skulle have sagt “Nej”, bliver vi vrede på dem, vi siger “Ja” til. Men hvorfor siger vi så “Ja”?

Stop Fnidderspillet – 5 gode råd

Få 5 enkle og gode råd til at stoppe fnidderiet på jobbet. Om anerkendelse, roller, behov og eget ansvar.

Kommunikation, der svinger – ledere

 

Gå forrest, vær den gode rollemodel. For autenticitet og nærvær er to egenskaber, der efterspørges af medarbejdere. Og det er faktisk ret enkelt.

Fra 45 min. til 2 timer

 

Det handler om trivsel og arbejdsglæde for dig og dine medarbejdere. Og det kan du som leder være med til at skabe gennem en direkte og samtidig respektfuld kommunikation.

For hvad det er for nogle mekanismer, der spiller ind i interaktionen mellem jer, og hvordan påvirker det arbejdsklimaet og det psykiske arbejdsmiljø? Hvordan kan jeg som leder være med til at skabe et godt og anerkendende psykisk arbejdsmiljø? Hvordan kan jeg være den gode rollemodel?

Du får redskaber til at møde medarbejderne med fokus på de bløde værdier – der er fundamentet for de gode resultater – i en enkel, jordnær, sjov og let forståelig form. Du får indsigt i dialogens faldgrupper og samtidig udviklet en række færdigheder til brug i den daglige kontakt.

Kommunikation, der svinger – for ledere er et sjovt, nærværende og interaktivt kursus med øvelser og opgaver indlagt.

Kun 16% af de medarbejdere, der er vrede på deres chef, konfronterer chefen med det. Resten brokker sig til kolleger, til familien eller holder mund. (Kilde: Danske Erhverv)

Det er arbejdsmiljøet og følelsen af uretfærdighed, der gør medarbejdere deprimerede og altså ikke arbejdspresset og arbejdsmængden. Bl.a. er lederstilen afgørende for trivslen. (Kilde: ÅUH).

Kommunikation, dialog og relationer er af afgørende betydning for de resultater, der opnås. For god kommunikation, gode relationer og arbejdsglæde skaber gode resultater for den enkelte og for virksomheden. Resultater og trivsel hænger uløseligt sammen.

 

 

Grundlag

Kommunikation, der svinger – for ledere bygger bl.a. på den amerikanske psykolog Marshall B. Rosenbergs metoder og er bl.a. inspireret af psykologen Carl Rogers, filosoffen Martin Buber og psykologen Carl Gustav Jung.

Videoer

Iagttagelse og Vurdering

Bliv klarere i dine budskaber og lær at adskille iagttagelse fra din vurdering. Så: Præcisering from for generalisering.

Vores Behov i Nuet

Det er vores behov i nuet, der er ansvarlig for, hvordan vi føler os. Så ansvaret for vores følelser er altid vores eget, og ikke andres.

Kontaktcirklen

Jan Huus fortæller om at være i ægte kontakt helt uden domme og nedgørelser. At turde lytte og være med den anden i det, der nu engang er.

Anmodning nr. 1

Bliv tydeligere i kommunikationen og tag ansvar for dine behov og udtryk dem. Så undgår du misforståelser.

Typer, Team & Trivsel

 

Hvordan ser du dig selv og dine kollegaer? Hvorfor fungerer du godt med nogle typer, men ikke med alle? Få konkrete værktøjer til bedre at forstå og omgås dig selv, dine kolleger og andre.

Fra 50 min. til 2 timer

 

I foredraget og kurset Typer, Team & Trivsel arbejder vi med 4 overskuelige personlighedstyper, som er til at genkende og huske for den enkelte.

Samtidig gives der indsigt i, hvor forskellige – og måske ens – vi i grunden er.

Hvilke styrker og begrænsninger vi har indenfor de enkelte typer.

Kendskabet til de 4 personlighedstyper og deres egenskaber og begrænsninger er med til at skabe tolerance, rummelighed og forståelse.

Samtidig får I større indsigt i, hvordan de forskellige typers potentialer kan udnyttes på jobbet.

Typer, Team & Trivsel er baseret på deltagernes refleksioner og veksler mellem levende og fængende undervisningsoplæg, spændende og morsomme øvelser og rigtig sjove indslag. Kunsten er at more sig engageret, få indsigt og viden – og samtidig tage sig selv og de andre seriøst.

Henvender sig til medarbejdere og ledere på alle niveauer, der vil forstå sig selv og sine kolleger bedre. Der er ingen tykke og tunge undervisningsmapper, der skal traves igennem. Alt beror på oplevelsen, på inspirationen, den direkte læring, her og nu.

 

 

 

Dit udbytte:
– Lære at omgås og forstå dig selv og dine kolleger
– Kendskab til egne og kollegers styrker og
begrænsninger
– Øger tolerancen overfor andre
– Styrke selvindsigt, relationer og samarbejde
– Gør omgangstonen mere respektfuld

Videoer

Jan Huus Fortæller

Jan Huus fortæller om sine foredrag og kurser: “Kommunikation, der svinger”, “Fnidderspillet” og “Typer, Team & Trivsel”.

Typer, Team & Trivsel

Jan Huus fortæller lidt om indholdet i foredraget og kurset “Typer, Team & Trivsel”.

Jan Huus Foredrag

Se klip fra “Fnidderspillet” – et forrygende og interaktivt foredrag om kommunikation, humor og læring samme tid. Alle kan være med.

Behov og Fnidder

Behov er behæftet med en masse tabuer. Så vi forventer at vores kolleger og ledere er tankelæsere og kan læse vores behov.