Kurser og Foredrag

Fire oplagte kurser og foredrag om psykisk arbejdsmiljø
– 
Oplevet af mere end 30.000 deltagere

Kommunikation, der svinger – ledere

 

Gå forrest, vær den gode rollemodel. For autenticitet og nærvær er to egenskaber, der efterspørges af medarbejdere. Og det er faktisk ret enkelt.

Fra 45 min. til 2 timer

 

Det handler om trivsel og arbejdsglæde for dig og dine medarbejdere. Og det kan du som leder være med til at skabe gennem en direkte og samtidig respektfuld kommunikation.

For hvad det er for nogle mekanismer, der spiller ind i interaktionen mellem jer, og hvordan påvirker det arbejdsklimaet og det psykiske arbejdsmiljø? Hvordan kan jeg som leder være med til at skabe et godt og anerkendende psykisk arbejdsmiljø? Hvordan kan jeg være den gode rollemodel?

Du får redskaber til at møde medarbejderne med fokus på de bløde værdier – der er fundamentet for de gode resultater – i en enkel, jordnær, sjov og let forståelig form. Du får indsigt i dialogens faldgrupper og samtidig udviklet en række færdigheder til brug i den daglige kontakt.

Kommunikation, der svinger – for ledere er et sjovt, nærværende og interaktivt kursus med øvelser og opgaver indlagt.

Kun 16% af de medarbejdere, der er vrede på deres chef, konfronterer chefen med det. Resten brokker sig til kolleger, til familien eller holder mund. (Kilde: Danske Erhverv)

Det er arbejdsmiljøet og følelsen af uretfærdighed, der gør medarbejdere deprimerede og altså ikke arbejdspresset og arbejdsmængden. Bl.a. er lederstilen afgørende for trivslen. (Kilde: ÅUH).

Kommunikation, dialog og relationer er af afgørende betydning for de resultater, der opnås. For god kommunikation, gode relationer og arbejdsglæde skaber gode resultater for den enkelte og for virksomheden. Resultater og trivsel hænger uløseligt sammen.

 

 

Grundlag

Kommunikation, der svinger – for ledere bygger bl.a. på den amerikanske psykolog Marshall B. Rosenbergs metoder og er bl.a. inspireret af psykologen Carl Rogers, filosoffen Martin Buber og psykologen Carl Gustav Jung.

Videoer

Iagttagelse og Vurdering

Bliv klarere i dine budskaber og lær at adskille iagttagelse fra din vurdering. Så: Præcisering from for generalisering.

Vores Behov i Nuet

Det er vores behov i nuet, der er ansvarlig for, hvordan vi føler os. Så ansvaret for vores følelser er altid vores eget, og ikke andres.

Kontaktcirklen

Jan Huus fortæller om at være i ægte kontakt helt uden domme og nedgørelser. At turde lytte og være med den anden i det, der nu engang er.

Anmodning nr. 1

Bliv tydeligere i kommunikationen og tag ansvar for dine behov og udtryk dem. Så undgår du misforståelser.