Kommunikation, der svinger – ledere

– Vær den gode rollemodel

Fra 45 min. og op til 6 timer

Gå forrest, vær den gode rollemodel. For autenticitet og nærvær er to egenskaber, der efterspørges af medarbejdere. Og det er faktisk ret enkelt.

Det handler ikke kun om, at dine medarbejdere skal lytte til dig, men også at du lytter til dine medarbejdere. Det handler om trivsel og arbejdsglæde. Og det kan du som leder være med til at skabe gennem en direkte og samtidig respektfuld kommunikation.

For hvad det er for nogle mekanismer, der spiller ind i interaktionen mellem dig og dine medarbejdere, og hvordan påvirker det arbejdsklimaet og det psykiske arbejdsmiljø? Hvordan kan jeg som leder være med til at skabe et godt og anerkendende psykisk arbejdsmiljø? Hvordan kan jeg være den gode rollemodel for organisationen, når det handler om god kommunikation, som er grundstenen for alt samvær og dermed også for det psykiske arbejdsmiljø?

Kommunikation, der svinger - ledere
Kommunikation, der svinger - ledere

Du får redskaber til at møde medarbejderne med fokus på de bløde værdier i en enkel, jordnær, sjov og let forståelig form. Du får indsigt i dialogens faldgrupper og samtidig udviklet en række færdigheder til brug i den daglige kontakt.

“Kommunikation, der svinger – for ledere”, hviler på et fundament af gensidig respekt, anerkendelse og værdsættelse. Et sjovt, nærværende og interaktivt kursus med øvelser og opgaver indlagt.

“Kommunikation, der svinger – for ledere” giver redskaber til at møde og forstå medarbejderne i en kontekst med de følelser, behov og værdier, som nu engang er der i organisationen, hvad enten vi vil dem eller ej.

Kun 16% af de medarbejdere, der er vrede på deres chef, konfronterer chefen med det. Resten brokker sig til kolleger, til familien eller holder mund. (Kilde Danske Erhverv)

Det er arbejdsmiljøet og følelsen af uretfærdighed, der gør medarbejdere deprimerede og altså ikke arbejdspresset og arbejdsmængden. Bl.a. er lederstilen afgørende for trivslen. (Kilde ÅUH).

Kommunikation, dialog og relationer er af afgørende betydning for de resultater, der opnås. For god kommunikation, gode relationer og arbejdsglæde skaber gode resultater for den enkelte og for virksomheden. Resultater og trivsel hænger uløseligt sammen.

Henvender sig til:

  • Ledere og chefer på alle niveauer, der ønsker at fremme og styrke kommunikationen i forhold til medarbejderne
  • og som vil være med til at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø via en konstruktiv og ligeværdig dialog.

Grundlag

Kommunikation, der svinger” bygger bl.a. på den amerikanske psykolog Marshall B. Rosenbergs metoder og er bl.a. inspireret af psykologen Carl Rogers, filosoffen Martin Buber og psykologen Carls Gustav Jung.

Lav en forespørgsel nu

Kontakt

Andre Kurser & Foredrag

Kommunikation, der svinger - ledere
Kommunikation, der svinger - ledere
Kommunikation, der svinger - ledere
Kommunikation, der svinger - ledere